Dykresa till Ålesund Norge 22-26 september

Nu planeras en dykresa till norge och Ålesund den 22-26 september. Max antal personer är kring 20. Ålesund ligger på kusten mellan Bergen och Trondheim. De som driver stället är Ålesunds Sportdykarklubb och de har både båt och boende. https://www.aasdk.no/utleie

Det går att hyra dykcentrets båt om vi har med en erfaren båtförare och vi får stå för självrisken om det skulle hända något. Klubben ordnar boende efter antal anmälda, resa och mat får man står för själv.

För mer information, kontakta Mikael Holmberg

Arbetsdag den 24 april

Den 24 april är det arbetsdag i klubbhuset. På grund av coronapandemin så har vi bestämt att inte vara fler än åtta personer. Den som vill vara med och skruva, städa, laga och inspektera kan kontakta vår materialförvaltare Rune Arvidsson 0768 474103.

Arbetsdagen börja klockan 10.00.

Bra uppslutning vid klubbens isdyk i Möckeln

Tre nöjda dykare, Mikael Holmberg, Johan Svensson och Anders Persson.

Den 13 februari annordnade klubben ett isdyk i Möckeln. Det blev en trevlig dag i solen och många nyfikna kom för att se vad vi gjorde. Ulf Eriksson hade motorsågen med sig, men det blev tuffare än vad vi trott. Isen var tjockare än kniven, cirka 35 cemtimeter. Men efter mycket jobb var isbumlingarna upp på isen. Tre dykare, Anders Persson, Johan Svensson och Mikael Holmberg besökte världen under isen. Möckeln är Möckeln, sikten så där, men det var trevlig att få dyka.

Klubben bjöd på korv, bröd och dricka vilket var mycket uppskattat. Ett 40-tal personer kom för att titta, varav hälften var klubbmedlemmar.

Karlskoga sportdykarklubb vill tacka alla som ställde upp den här soliga lördagen på isen i Möckeln. Speciellt Janne och Lena Haglund som stod för grillningen.

Fotografer är Mehpare Persson och Niklas Hjelm.

Ulf Eriksson sågar upp isen med motorsåg.
Isvaken är klar.
Linskötare Lars-Ivar Westgaard kollar så att linan på Anders Persson sitter bra.
Anders Persson väntar på att få hoppa i vattnet.
Anders Persson hoppa ner i vaken.
Johan Svensson vrider på luften på Anders Perssons paket.
Anders Persson ska ner under isen
Lars-Ivar Westgaard sköter säkerhetslinan med signaler ner till dykarn.
Anders Persson uppe efter sitt dyk.
Mikael Holmberg väntar på sin tur.
Lars-Ivar Westgaard sköter säkerhetslinan med signaler ner till dykarn.
Johan Svensson har kommit upp och Mikael Holmberg ska ner.
Anders Persson och Lars-Ivar Westgaard ärlinskötare åt Johan Svensson och Mikael Holmberg.
När allt är klart så ska isblocken ner i vattnet igen.
När allt är klart så ska isblocken ner i vattnet igen.
När allt är klart så ska isblocken ner i vattnet igen.

Isdyk i Möckeln

Lördag den 13 februari planerar klubben att ha isdyk på Möckeln. Närmare bestämt vid Näset. Minst tvåstjärnig utbildning krävs. Vill ni dyka så kom. Vi börjar vid 11-tiden. Möckeln kan va mörk om snön ligger på isen, så ta med dyklampa. Varma kläder behöver jag inte påminna om. Klubben bjuder på korv och dricka. Vill ni inte dyka, så kom och umgås. Kontakt: Anders Persson 0730 654541

B

Strandbadet stängt till vidare

Hej alla glada som längtar efter badhuset.
På grund av ytterligare nationella restriktioner gällande uthyrning av kommunala idrottsanläggningar så har vi inte tillgång till Strandbadet på våra träningstider.Från den 18 december är Strandbadet stängt.Återkommer med ny information så snart den finns tillgänglig.

God fortsättning önskar styrelsen Karlskoga sportdykarklubb.
Hälsningar/Best Regards ordf. Ulf Eriksson

Dykläger vid Gullmarsfjorden

Foto: Susanne Paulsen, Team Paululsen.

Då var årets dykläger vid Gullmarsforden över. Vi bodde som vanligt hos Glen och Susanne på Team Paulsen. Vi hade egen båt med oss så vi kunde dyka påplatser som man inte tar sig till utan båt. Vi hade en mycket trevlig helg med många bra dyk. Vi såg bläckfisk både rocka. Fotografer, Anders Persson, Mikael De Oliveira och Annett Östlund.

Sjöräddningen vill ha hjälp av klubben

Den 14 november kommer alla Vänerstationer från Sjöräddningssällskapet ha samverkansövning med kustbevakningen någonstans på östra Vänern. De vill ha flera figuranter i torrdräkt, minst fem stycken. Transport kommer ordnas. Finns det intresse i klubben att vara med och öva? Intresserad? Kontakta Mikael Holmberg.

Kursförfrågan

Skulle du vara intresserad av att utbilda dig mer inom dykning vi lägger ut intresse förfrågan på våra olika kurser.

CMAS **

CMAS ****

Nitroxdykare

Dykledare

Oxygen Administration

Children diving

Eller om det är något annat ni är intresserade av kan vi titta på det med

Får vi tillräckligt med intresserade kommer vi starta en kurs

Anmäl till Camilla Sånebo

c.sanebo@hotmail.se

Vid frågor går det att ringa 0703388759

Årsmöte i Karlskoga Sportdykarklubb

Torsdag 15 oktober 2020 kl. 18.30 (styrelsen samlas kl. 18.00). Årsmötet hålls på Gammebacka bryggeri. http://www.gammelbacka.se/

Efter mötet har den nytillträdda styrelsen har ett kort konstituerande möte.

Notera att styrelsen har gått igenom stadgarna och föreslår justeringar och uppdateringar. Förslag till nya stadgar bifogas kallelsen. Ändringar är markerade i rött. Språkliga justeringar och stavfel har ej röd-markerats.

Middag ca 20.00.

Kostnad 75kr/person (swish till klubben 1231885136 ) + dryck. Betalning sker på plats.

Meny 

FLÄSKFILE 

HELSTEKT FLÄSKFILE MED STEKTPOTATIS, POTATISGRATÄNG SERVERAS MED SALLAD, BRÖD, OST, BEA, BBQ SÅS (189:-)

RÖK-MENY 

RÖKTA FÄRSBIFFAR* OCH GAMMELBACKA KORV MED STEKTPOTATIS POTATISGRATÄNG SERVERAS MED COLSLAW, BEA OCH BBQ SÅS (179:-)

HÖGREVSBURGARE 

HÖGREVSBURGARE* 3X75G 3ST OLIKA HÖGREVSBURGARE SERVERAS MED GURKA OCH SALTA CHIPS (159:-)

* Lokalproducerat kött från Lämås.

Burgare går att få som vegetariskt alternativ. Andra önskemål kan troligen också uppfyllas (veganskt, laktos, gluten etc). Meddela önskemål och eventuella allergier till Camilla.

Anmälan till Camilla Sånebo på mail c.sanebo@hotmail.se eller mobiltelefon  070 338 87 59 senast 11/10.

 

Dagordning vid Karlskoga Sportdykarklubbs årsmöte 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

1. Fråga om mötets behöriga utlysande

2. Fastställande av föredragningslista för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare (2 st.) att tillsammans med mötesordförande justera mötesprotokollet

5. a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter

9. Fastläggande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

10. Behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår

11. Stadgeändringar.

12. Val av

a1) ordförande

a2) styrelseledamöter (6 st)

Styrelsen utser vid konstituerande sammanträde vice ordförande, sekreterare, kassör, materialsamordnare, utbildningssamordnare och ungdomssamordnare.

a3) Minst 2 suppleanter.

b) revisorer (2 st.) och revisorssuppleant. Här får inte styrelsens ledamöter ingå.

c) valberedning, (ordförande + 2 st.)

13. Presentation av valberedningens förslag av följande befattningsinnehavare:

a) klubbsäkerhetsombud/säkerhetsansvarig

b) bidragsansvarig

c) badhusansvariga (inkl. sammankallande), ons- fre- lördagar

d) föreningssamverkare badhuset

e) stugtomte/brandskyddsansvarig

f) lägeransvarig(a)

14. Motioner

15 Övriga frågor.

16. Övriga frågor framförda under mötet

17. Beslut om fråga av större ekonomiska betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till möte.

INFO stadgar

§ 15 # 2:a stycket: Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Är årsmötet fastlagt i årets aktivitetslista för klubben, gäller detta som kallelse….

§ 17 # 4:e stycket Förslag, framförda vid årsmötet under Övriga frågor hänskjuts, i förekommande fall, till Styrelsen för behandling.

Älvstädning 2020

Karlskoga Sportdykarklubb och flera andra föreninger i Karlskoga och Degerfors deltog i Älvstädningen och då i och runt Letälven. Det är ett projekt som leds av Städa Sverige, Idrottens miljöorganisation. Vi var 31 medlemmar från klubben som städade älven under ytan. Vi var dykare, fridykare och folk på land. Vi hade en av klubbens båtar och Torgny Dagerbäck kom med en mindre pråm med motor. Vi höll på i tre timmar och fick upp mycket skräp från Letälvens botten. Efteråt bjöd klubben på pizza vid älvkanten.

Klubben vill tacka alla som ställde upp och speciellt Torgny Dagerbäck och hans pråm. Den var perfekt att ha och få upp skrot på.

48:e Gabbes blev ett soligt Gabbes

Så var det dags igen för Karlskoga sportdykaklubbs stora läger ,Gabbes, ute på Långeskär. Covid 19 gjorde att lägret minskades till 50 deltagare. Donalda som kört oss ut tidigare ville inte fortsätta köra på oss så i år hyrdes en ny båt in. En fraktpråm som körde våra saker ända fram till stranden. En lyx att slippa bära allt över klipporna. Hoppas att detta samarbete fortsätter.

Onsdagen var regnig och blåsig, men sedan sken solen upp och bjöd oss på några underbara dagar ute på Långeskär. Nytt för i år var skattjakten för barnen som blev ett riktigt äventyr med en pirat som kidnappat en tjej från oss och som barnen fick köpa loss med guld som de fick leta efter. Ett uppskattat inslag.

Klubben tackar alla som ställt upp och hjälpt till, utan er, inget Gabbes.

Vi syns nästa år.

 

BOKA 30 AUGUSTI FÖR ÄLVSTÄDNING!

Den 30/8 kommer Karlskoga Sportdykarklubb att delta i Älvstädningen. Det är ett projekt som leds av Städa Sverige, Idrottens miljöorganisation.

Älvstädningen är det enskilt största projektet inom Städa Sverige, finansieras av Fortum och i år genomförs för 8:e året i rad. Projektet går ut på att idrottsungdomar städar längs med fem av Sveriges vackra älvar med tillflöde och förra året engagerades 84 föreningar och ungdomar plockade drygt 23 ton skräp!! Gullspångsälven, inkl. Letälven, är en av de fem älvar som städas och som även ska städas i år (övriga älvar är Indalsälven, Ljusnan, Dalälven och Klarälven).

Vi kommer att städa i Letälven, under gångbron i Degerfors den 30 augusti. Tid och samlingsplats bestäms senare men c:a 3 timmar kommer att gå åt. Vi behöver både fridykare, dykare och ”landkrabbor”. Klubben bjuder på korv/hamburgare o dricka.

För att säkerställa deltagarantal behöver jag ha er intresseanmälan senast 15 augusti. Maila till janhaglund@hotmail.com

Passa på och titta på filmen Älvstädningen 2018: https://www.stadasverige.se/project/alvstadningen-2018/

Dyk över dagen till Lunneviken på Västkusten

Den 18 juli gjorde Karlskoga Sportdykarklubb en överdagen dyk till Lunneviken, några kilomter norr om Strömstad.

Det var Joakim Larsson, Anders Persson, Mehpare Persson, Helena Berg, Mikael Holmberg, Henrik Saarentaus och Hasse Ring som gjorde två bra dyk. Vi såg bland annat knaggrocka, havskräfta, hummer, sjökock, Tejstefisk, olika plattfiskar och det var gott om krabbor.

Höstdyk i Gullmaren

FULLBOKAT!

Den 23-25/10 planeras en favorit i repris med höstdykning i Gullmaren. Förra året bjöds det på fantastisk dykning med havskräftor, hummer och olika sorters bläckfisk (vi såg faktiskt bläckfisk på varje dyk).

För er som inte dykt i Gullmaren karaktäriseras dykningen av väggar som ofta stupar lodrätt 50 till 100m varvar med platåer och lerbottnar. Djurlivet är unikt för den svenska västkusten med arter som normalt sett finne på djup som man normalt inte når vid sportdykning.

Boende är bokat på Team Paulsen en kort bilfärd från Ormestad. Totalt finns det 12 sängplatser så först till kvarn gäller.

Tanken är att vi genomför 2 st båtdyk på lördagen för de som vill och ett landdyk på söndagen. För de som vill finns utmärkt möjlighet att göra nattdyk på fredag och lördag kväll.

Logipaket 2 innefattar boende frukost och lunchpaket på lördagen.Kostnad 1350:-/ person. Fri luftfyllning ingår.

Till detta kommer lägeravgift för att täcka klubbens utgifter. 270 kr/ person.

För den som önskar finns andra boenden i närheten.

Anmälan till Lägerkommendant Andreas Larsson, 073-4463151