Överdagendyk och lån av klubbens båtar

Överdagendyk och spontandyk i KSDK:s regi 

För att dyket ska anses som ett arrangemang av Karlskoga Sportdykarklubb (KSDK) skall minst två klubbmedlemmar delta. 

Meddela/annonsera dyket på klubbens hemsida eller på klubbens sociala medier i så god tid som möjligt för att ge andra klubbmedlemmar möjlighet att delta.  

Regler och rutiner för dyk enligt SSDF dykpraxis ska följas. 

Kostnader för dyket fördelas mellan deltagarna. 

Lån av klubbens Bombard, lilla gummibåt 

Klubbmedlem kan låna Bombard med kärra för dykutflykt. 

Bokningslista finns i klubblokalen för båt, oxybox etc. 

Meddela/annonsera dyket på klubbens hemsida eller på klubbens sociala medier i så god tid som möjligt för att ge andra klubbmedlemmar möjlighet att delta, i mån av plats. 

Kostnader för lånet bygger på självkostnadsprincipen. Deltagarna gör upp sinsemellan för drivmedel och milersättning etc.  

Lån av klubbens RIB ”Zeppelinaren” 

Det krävs minst tre klubbmedlemmar för att låna ribben för dykutflykt. Minst en av dessa måste ha behörighet att köra ribben. 

Meddela/annonsera dyket på klubbens hemsida eller på klubbens sociala medier i så god tid som möjligt för att ge andra klubbmedlemmar möjlighet att delta, i mån av plats. 

Kostnader för lånet är 300 kronor per dag till klubben och i övrigt gäller självkostnadsprincipen. Deltagarna gör upp betalning för drivmedel och milersättning etc, sinsemellan. 

Efter dyk i KSDK:s regi. 

Utför behövlig materialvård skriv ev. felrapporter. 

Skriv gärna några rader och komplettera med bilder på sociala medier och klubbens hemsida. 

Uthyrningavgifter klubbutr.

Luftflaskor                                      

Uthyrningavgifter klubbutrustning

 

Uthyrningsavgifter per dygn:

Flaska+reg+väst                                       200kr

Långtidshyra 200kr de första 2dygnen, sedan 140kr/dygn för resterande

Flaska                                                       80kr

Långtidshyra 80kr de första 2dygnen, sedan 60kr/dygn för resterande

Regulator                                                 70kr

Långtidshyra 70kr de första 2dygnen, sedan 50kr/dygn för resterande

Väst                                                          70kr

Långtidshyra 70kr de första 2dygnen, sedan 50kr/dygn för resterande

Hyra dräkt (av junior, under 18år)         0kr

Hyra av dräkt (av senior, över 18år)      90kr

Långtidshyra 90kr de första 2dygnen, sedan 65kr/dygn för resterande

Övriga avgifter:

Luftfyllning för medlemmar                   0kr

Luftfyllning för icke medlemmar           50kr

Luftfyllning sker i klubblokalen på måndagar mellan 18,30 och 20,30

Övrig tid i mån av möjlighet

Oxybox och Marinox                              0kr

Tält                                                           500kr/helg

Man blir ersättningsskyldig om det blir skador på tältduk eller stomme

 

 

 

Info:

Bokning och uthämtning av klubbens utrustning sker på måndagar mellan kl 18,30 och 20,30. Kontakta medlem i materialgruppen om du/ni behöver hämta ut material under annan tid.

Utrustningen ska återlämnas i samma skick som den var när man kvitterade ut den. Var rädd om utrustningen, det är vår gemensamma egendom.

Återlämning av klubbens utrustning sker på måndagar mellan kl 18,30 och 20,30. Kontakta medlem i materialgruppen om du/ni behöver återlämna material under annan tid.

Betalning sker till postgiro: 57 81 78-6

 

 

 

 

 

 

Alkohol-, drog-, tobak- och dopingpolicy

Karlskoga Sportdykarklubb, KSDK, bedriver verksamhet för barn, ungdom och vuxna. Klubben har följande verksamheter: fridykning, sportdykning, undervattensrugby och fensim.

KSDK är medlem i Sveriges Sportdykarförbund, SSDF. I och med det är vi anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund, RF. Vi har tagit del av RF:s policy som rör alkohol, droger, tobak och doping. Se RF hemsida.

Klubben tar avstånd från nyttjande av alkohol, droger, tobak och doping vid våra lägertillfällen och sammankomster. Vi ser till att våra ledare i all verksamhet föregår med gott exempel.

Vår verksamhet med dykning som sport är en risksport som ställer höga krav på utövaren. Speciellt gäller detta apparatdykning som är förenat med höga risker och speciellt att människan har full kontroll på sig själv och sin parkamrat. Stora krav ställs på utövarens kunskaper och deras fysiska och psykiska balans. Under utbildningens gång av dykare understryks med kraft de risker både för sig själv och för andra, som kann komma av att omdömet påverkas av alkohol och droger.

Det betyder följande att Karlskoga Sportdykarklubb:

  • Vi dyker nyktert, drog, tobak och dopingfritt.
  • Att instruktörer och ledare alltid är goda föredömen för övriga klubbmedlemmar, speciellt ungdomar.
  • Att alla våra gemensamma aktiviteter präglas av en ansvarsfull och restriktiv inställning till alkohol, droger, tobak och doping, även då inte dykning står på programmet. Detta gäller speciellt när ungdomar deltar.

Styrelsen i Karlskoga Sportdykarklubb 2023-11-29