Utbildning

Utbildning – Sportdykning

Vi i Karlskoga Sportdykarklubb anser att sportdykning är en säker sport, under förutsättning att dykaren genomgått en bra utbildning, håller sig till de normer och krav som finns, samt att man använder sitt sunda förnuft.
KSDK använder sig av CMAS/SSDF utbildningssystem som är anpassat efter de speciella förhållanden som råder i våra nordiska vatten. Detta innebär att du som elev blir bättre rustad, jämfört om du går din utbilning i tropiska vatten. Utbildningen sträcker sig över en längre period, vilket motverkar stress och får kunskaperna att fastna i muskelminnet.

Klubbens sportdykarinstruktörer har lång erfarenhet av dykning och dykutbildning. Instruktörerna verkar för att ge eleven en så bra start som möjligt på sin dykkarriär.
Vi utbildar inte genom att hålla några snabkurser. Vi bedömmer att dessa typer av kurser inte ger eleven tillräckligt med tid att vänja sig med vattnet och utrustningen.

Våra nivåer

För sportdykning gäller en-, två- eller trestjärniga certifikat, som är en utbildningsstege som indikerar ökad erfarenhet och utbildning. Vi håller även kurser i dyklederi och nitroxdykning mm.
Läs mer om våra dykutbildningar under menyn “Sportdykarkurser“.

SSDF:s Utbildningsstege

Jämföra kurser

När man ska gå sin första dykkurs kan det vara svårt att jämföra och välja utbildning. Utbildningarna kan skilja sig i pris och standarer mellan de olika orgnaisationerna, även inom samma organisation kan det finnas skillnader.
Det man kan titta på är t.ex.

  • Hur många elever/grupp (färre = bättre).
  • Hur många timmar/tillfällen i pool (längre poolpass = bättre, fler timmar = bättre).
  • Hur många utedyk/dagar/tillfällen (fler = bättre).
  • Hur många timmar/tillfällen teori (mer tid = bättre).

Avrostning

Var det länge sedan du dök senast eller utbildade dig? Kontakta oss på utbildning@karlskogasdk.se, så kan vi boka in ett avrostningsdyk med instruktör om ni vill.