Alkohol-, drog-, tobak- och dopingpolicy

Karlskoga Sportdykarklubb, KSDK, bedriver verksamhet för barn, ungdom och vuxna. Klubben har följande verksamheter: fridykning, sportdykning, undervattensrugby och fensim.

KSDK är medlem i Sveriges Sportdykarförbund, SSDF. I och med det är vi anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund, RF. Vi har tagit del av RF:s policy som rör alkohol, droger, tobak och doping. Se RF hemsida.

Klubben tar avstånd från nyttjande av alkohol, droger, tobak och doping vid våra lägertillfällen och sammankomster. Vi ser till att våra ledare i all verksamhet föregår med gott exempel.

Vår verksamhet med dykning som sport är en risksport som ställer höga krav på utövaren. Speciellt gäller detta apparatdykning som är förenat med höga risker och speciellt att människan har full kontroll på sig själv och sin parkamrat. Stora krav ställs på utövarens kunskaper och deras fysiska och psykiska balans. Under utbildningens gång av dykare understryks med kraft de risker både för sig själv och för andra, som kann komma av att omdömet påverkas av alkohol och droger.

Det betyder följande att Karlskoga Sportdykarklubb:

  • Vi dyker nyktert, drog, tobak och dopingfritt.
  • Att instruktörer och ledare alltid är goda föredömen för övriga klubbmedlemmar, speciellt ungdomar.
  • Att alla våra gemensamma aktiviteter präglas av en ansvarsfull och restriktiv inställning till alkohol, droger, tobak och doping, även då inte dykning står på programmet. Detta gäller speciellt när ungdomar deltar.

Styrelsen i Karlskoga Sportdykarklubb 2023-11-29