Organisation

KARLSKOGA SPORTDYKARKLUBB 2020-2021
Styrelse och funktionärer verksamhetsåret 2020-2021
Styrelse                       
Ordförande Ulf Eriksson 070-9525044 ulferik82@gmail.com
Viceordförande Anders Persson 073-0654541 anders.persson1966@outlook.com
Sekreterare Maria Lindqvist 073-5045949 alpaca@live.se
Kassör Jan Haglund 073-9565686 janhaglund@hotmail.com
Material Samordnare Rune Arvidsson 076-8474103 runetdm@gmail.com
Instruktör samordnare Camilla Sånebo 070-3388759
Ungdomsansvarig Vera Pettersson 073-0665441 vera01petter@gmail.com
Suppleant Jonas Toftling 070-7795536 helena.jonas@bahnhof.se
Suppleant Mikael Holmberg 076-5358649 mikaelholmberg19@gmail.com
Suppleant Helena Berg 076-0237113 helena.berg32@gmail.com
Suppleant Elvira Fernandez elviraa-97@hotmail.com
Revisorer
Revisor Anders Lindblad 070-6259495 anders@bjelkeslisten.se
Revisor Ulf Rådesjö 0586-58135 ulf.radesjo@ifmetall.se
Suppleant Björn Karlsson 070-5447363 bjorn.karlsson@jarnochmaskin.se
Valberedning
Sammankallande Mephare Persson 073-6903478 meppanpersson@gmail.com
Ordinarie Ingrid Norlin
Ordinarie Vera Pettersson
Materialförvaltare
Samordnare Rune Arvidsson 076-8474103 runetdm@gmail.com
Allmänt Jonas Toftling 070-7795536 helena.jonas@bahnhof.se
Allmänt Anders Petterson 073-687 1869 clap@telia.com
Kompressor sammank Rune Arvisson 076-058 56 02 rune8@live.se
Kompressor Anders Persson 073-065 45 41 anders.persson1966@outlook.com
Båtar o kärror vakant
Båtar o kärror Andreas Larsson 073-4463151 andreas@ae-larsson.se
Säkerhet
Klubbsäkerhetsombud Camilla Sånebo 076-349 10 52 c.sanebo@hotmail.se
Utbildning övrigt
Ubildningsansvarig Ulf Eriksson 070-9525044 ulferik82@gmail.com
Bidrag
Kommunen Styrelsen
SISU Ann Erdborn-Eriksson 070-5499646 annerdborn.eriksson@gmail.com
LOK Ann
Idrottslyftet Ann
Webben
 Webmaster, text Anders Persson 073-0654541 anders.persson1966@outlook.com
Webmaster, teknik Roger Jansson 073-765 53 61 roger@smulan.net
Badhuset nyck.+tagg
Samordn/Bokning Camille Sånebo 070-338 87 59 c.sanebo@hotmail.se
Badhusansvar Clara Pettersson 070-8470670 clarabus1@hotmail.com
Badhusansvar Mats Örtegren 070-5776475 matsorte@hotmail.com
Badhusansvar HenrikSaarentaus 070-243 83 36 hsaaren@hotmail.com
Badhusansvar ons BarbroNordenhäll 070-675 14 34 barbro.nordenhall@spray.se
Badvaktslista Lotta L Karlsson 073-9818066 lotta.larsdotter@telia.com
Badhusansvar Mephare Persson 073-6503478 meppanpersson@gmail.com
Badhusansvar Malin Persson 070-2685513 malin.persson.92@hotmail.com
Badhusansvar Maria Lindqvist 073-5045949 alpaca@live.se
Badhusansvar Ani Lindberg 070-6564576
Badhusansvar Kristina Svedberg 0706700443
Instruktör Lars-Ivar Westg. 070-5705021 Lars-Ivar@Karlskogasdk.se
Instruktör Joakim Wilhelms. 076-2001401
Instruktör Joakim Larsson 070-4935384
Instruktör ej tagg Anders Persson 073-0654541 anders.persson1966@outlook.com
Ordförande Ulf Eriksson 070-9525044 ulferik82@gmail.com
Föreningsmöte Badh. Ann Erdborn-Eriksson 070-4044481  annerdborn.eriksson@gmail.com
Lokalen
Stugtomte Anders Pettersson 073-687 1869 clap@telia.com
Brandskyddsansvarig Anders Pettersson 073-687 1869 clap@telia.com
 El i lokalen Pontus Karlsson
 
Fridykning
Instruktör Joakim Wilhelms. 076-2001401 joakim_wille@hotmail.com
Instruktör Vera Pettersson 073-5052542 vera01petter@gmail.com
Instruktör Christer Furuberg . 073-979 22 13 furuberg.christer@telia.com
Instruktör Ida Ingletto 070-526 74 37 ida9november@gmail.com
Instruktör Per Jakobsson 076-8470775 perjakobsson2@hotmail.com
Sportdykning
Instruktör Lars-Ivar Westg. 070-570 50 21 lars-ivar@karlskogasdk.se
Instruktör Mats Örtegren 070-577 64 75 matsorte@hotmail.com
Instruktör Camilla Sånebo 070-3388759 c.sanebo@hotmail.se
Instruktör Anders Persson 073-065 45 41 anders.persson1966@outlook.com
Instruktör Joakim Larsson 070-493 53 84
rejlarsson@tele2.se
Instruktör Jan Haglund 073-9565686 janhaglund@hotmail.com
HLR samordnare Mats Örtegren 070-5776475 matsorte@hotmail.com
Dykaktiviteter
Klubbdyk endags Anders Persson 073-065 45 41 anders.persson1966@outlook.com
Gabbes fridykarläger
Sammankallande Ulf Eriksson 070-9525044 ulferik82@gmail.com
Kök Ann Erdborn-Eriks. 070-404 44 81 annerdborn.eriksson@gmail.com
Ekonomi Utses senare
Dykledning Lars-IvarWestgaard 070-570 50 21 lars-ivar.westgaard@ssdf.se
Tjärnö dykläger info@karlskogasdk.se
Kursavslutning info@karlskogasdk.se
Dyk varma vatten Johan Östlund 073-4461172 Johan_ostlund@yahoo.se
Badplatsrensning
Karlskoga
Lunedet Sportdykarkursen
Näset Aggerud Sportdykarkursen
Sandviksbadet Fridykarna
Sandtorpsudden Fridykarna
Lersjön Sportdykarkursen
Knapped Sportdykarkursen
Degerfors
Degernäs Styrelsen
Mölle Styrelsen
Svartå Styrelsen
Degernäs camping Styrelsen
Kristinehamn Styrelsen
Strandvik
Jutviken
Bengtsgård
Gottebol
Skymningen
Björneborg gräsviksb.
Sandvikarna 1+2
Övriga aktiviteter
Tjejdykläger Vakant
Fensim Vakant
UV-rugby Vakant
Vrakdykning Vakant
Övriga kunskaper
Nitroxblandare Anders Persson 073-065 45 41 anders.persson1966@outlook.com
Nitroxblandare Gustav Leo 076-349 10 52 gustav.erik.leo@gmail.com
Nitroxbländer Lars-Ivar Wesg. 070-570 50 21 lars-ivar.westgaard@ssdf.se
Nitoxbländer Jan Haglund 073-956 56 86
Service Poseidonregulator Lars-Ivar Westgaard 070-570 50 21 lars-ivar.westgaard@ssdf.se
Service Poseidonregulator Gustav Leo 076-349 10 52 gustav.erik.leo@gmail.com
Service Poseidonregulator Joakim Larsson 070-493 53 84

Senaste inläggen

 1. Dykläger i Ålesund Kommentarer inaktiverade för Dykläger i Ålesund
 2. Höstdykning Gullmaren Kommentarer inaktiverade för Höstdykning Gullmaren
 3. 49:e upplagan av fridykarlägret Gabbes 2021 Kommentarer inaktiverade för 49:e upplagan av fridykarlägret Gabbes 2021
 4. Dykresa till Ålesund Norge 22-26 september Kommentarer inaktiverade för Dykresa till Ålesund Norge 22-26 september
 5. Arbetsdag den 24 april Kommentarer inaktiverade för Arbetsdag den 24 april
 6. Ny skylt på klubbhuset Kommentarer inaktiverade för Ny skylt på klubbhuset
 7. Bra uppslutning vid klubbens isdyk i Möckeln Kommentarer inaktiverade för Bra uppslutning vid klubbens isdyk i Möckeln
 8. Isdyk i Möckeln 1 Kommentar
 9. Strandbadet stängt till vidare Kommentarer inaktiverade för Strandbadet stängt till vidare
 10. Dykläger vid Gullmarsfjorden Kommentarer inaktiverade för Dykläger vid Gullmarsfjorden
 11. Sjöräddningen vill ha hjälp av klubben Kommentarer inaktiverade för Sjöräddningen vill ha hjälp av klubben
 12. Kursförfrågan Kommentarer inaktiverade för Kursförfrågan
 13. Årsmöte i Karlskoga Sportdykarklubb Kommentarer inaktiverade för Årsmöte i Karlskoga Sportdykarklubb
 14. Älvstädning 2020 Kommentarer inaktiverade för Älvstädning 2020