Fridykning

Ny fridykarkurs nybörjare och fortsättare startar 24/9
Aktuell Kursinfo 2022-2023

Mellan två andetag, enklare sätt att dyka finns inte!
Oavsett ålder, kroppsfysik eller tidigare erfarenheter
kan du fridyka. Det handlar om att dyka på sina
egna villkor och förutsättningar.

Fridykning är en lättillgänglig sport och är inte dyr. Det du behöver är simfenor, mask (cyklop) och snorkel.

Vi utbildar efter Svenska Sportdykarförbundet SSDF fridykarutbildningar, som passar nybörjaren såväl som den erfarne fridykaren. Fridykare inom SSDF kan ta diplom och certifikat.