Överdagendyk och lån av klubbens båtar

Överdagendyk och spontandyk i KSDK:s regi 

För att dyket ska anses som ett arrangemang av Karlskoga Sportdykarklubb (KSDK) skall minst två klubbmedlemmar delta. 

Meddela/annonsera dyket på klubbens hemsida eller på klubbens sociala medier i så god tid som möjligt för att ge andra klubbmedlemmar möjlighet att delta.  

Regler och rutiner för dyk enligt SSDF dykpraxis ska följas. 

Kostnader för dyket fördelas mellan deltagarna. 

Lån av klubbens Bombard, lilla gummibåt 

Klubbmedlem kan låna Bombard med kärra för dykutflykt. 

Bokningslista finns i klubblokalen för båt, oxybox etc. 

Meddela/annonsera dyket på klubbens hemsida eller på klubbens sociala medier i så god tid som möjligt för att ge andra klubbmedlemmar möjlighet att delta, i mån av plats. 

Kostnader för lånet bygger på självkostnadsprincipen. Deltagarna gör upp sinsemellan för drivmedel och milersättning etc.  

Lån av klubbens RIB ”Zeppelinaren” 

Det krävs minst tre klubbmedlemmar för att låna ribben för dykutflykt. Minst en av dessa måste ha behörighet att köra ribben. 

Meddela/annonsera dyket på klubbens hemsida eller på klubbens sociala medier i så god tid som möjligt för att ge andra klubbmedlemmar möjlighet att delta, i mån av plats. 

Kostnader för lånet är 300 kronor per dag till klubben och i övrigt gäller självkostnadsprincipen. Deltagarna gör upp betalning för drivmedel och milersättning etc, sinsemellan. 

Efter dyk i KSDK:s regi. 

Utför behövlig materialvård skriv ev. felrapporter. 

Skriv gärna några rader och komplettera med bilder på sociala medier och klubbens hemsida.