Makrillviken 2018

Tredje årets upplaga av Makrillviken genomfördes under Kristi flygare. Vi var ett 80-tal som deltog i lägret och de kom från båda klubbarna, Karlskoga sportdykarklubb och Karlstad sportdykarklubb. I år hade vi en väldigt uppskattad nyhet, lägret hade sin egen kock,  Simon Pedersen. Han lagade frukost, lunch och middag. Vi hoppas att han vill fortsätta som kock.

Vädret var som vanligt stålande. Vindstilla och sol och vi gjorde många trevliga dyk.

Även i år examinerade vi flera dykare i klubben.

Mikael Holmberg, Patricia Tannevik och David Lindgren examinerades som enstjärniga dykare och vi välkomnar dem förstås till klubben och hoppas de gör många dyk med oss. På lägret utexaminerade vi även fyra tvåstjärniga dykare. Maria Lindqvist, Mats Bredberg, Caroline Toftling och Joakim Wilhelmsson. 

Fridykarnas Avslutningsläger 2018

I helgen har fridykarna haft sitt avslutningsläger i Vänern. Vi blev 9 tappra deltagare som fick en magisk helg. Ja, vädret är det mycket svårt att klaga på iallafall.
Dag 1 blev badplatsresning i skymningen och på sandvikarna ute på Vålön. Med korvgrillning till kvällen.

Dag 2 Blev en härlig tur ut till Härö den söderaste ön på norra delen av Vänern, på jakt av varket Vänersol till slut hittade vi något som skulle leda oss till vraket men sikten var svår så det får bli nästa gång. Vidare till nästa ställe blev till Långön där vi fick ett Specialuppdrag att placera ut en boj för att markera sten vid bryggan. Till kvällen avslutades det med 5 kamp och diplomutdelning för våra kursdeltagare.

Dag 3 Det sista dyket blev vid Jutudden utanför Picasso. Som belöning efter det tuffa vädret blev det en glass i solen innan vi far hem och tvättade utrustningen efter oss.

Vi har haft en mycket härlig läger. Vi hoppas att vi ses på fler läger i sommar och att ses igen till hösten då det åter är dags för träning.

Mvh hälsningar Joakim W, Ida och Vera

 

SSDF:s förbundsmöte

Förbundsmötet och 60-års-firandet som ägde rum helgen den 14-15 april inledde det jubel och bubbelår som Svenska Sportdykarförbundet och alla dess intressenter befinner sig i. Det innebär även ett nytt verksamhetsår.

Vid förbundsmötet utsågs Lars Liljegren att vara mötesordförande. Det var inte första gången Lars fanns med oss vid ett förbundsmöte. Lars har haft förtroendeuppdrag inom den svenska idrotten sedan slutet av 1970-talet och är en av landets mest erfarna idrottsledare. Nytänkande, opinionsarbete men också stora framgångar präglar hans styrelsearbete.

Riksidrottsstyrelsen, Stockholms idrottsförbund, Fäktförbundet, Handbollförbundet, Stockholms OS-kampanj, Bosöns idrottsinstitut och nu senast Sport Campus Sweden är bara några exempel på styrelser där Lars varit ledamot eller ordförande.Under tiden 1982 – 1984 var han politiskt sakkunnig hos statsminister Olof Palme. 1985 utsågs han till planeringschef i Statsrådsberedningen med ansvar för samordningen av regeringens arbete med bostads- och byggfrågor.

Svenska Sportdykarförbundet kommer hålla fortsatt fast kurs och ett stadigt tag om rodret för att arbeta vidare med den verksamhetsplan som fastslagits vid tidigare förbundsmöten samt de beslut som fattades vid vårt 60:e förbundsmöte.

Förbundsstyrelsen har efter helgens dialoger tagit fasta på att skapa fler informationskanaler, vilket kommer resultera i ett Förbundsnytt som även rymmer ekonomisk rapportering.

Vi kommer med oförminskad styrka ta debatten kring frågorna som berör badhus, simhallar och marina idrottsarenor. Villkoren för att våra idrotter ska gå att utöva i hela landet måste bli bättre. Därför ska vi tillsammans med andra idrottsförbund argumentera för fler funktionella arenor.

Miljöfrågorna måste vi belysa i alla våra åtaganden. Den marina och maritima miljön är en förutsättning för våra verksamheter, varför vi kommer lägga mer kraft på att värna miljön.

Förbundsstyrelsen har bestämt sig för att besöka fler medlemsföreningar under 2018 och 2019. Vid besöken kommer vi bland annat föra diskussioner om de lokala villkoren och förmedla information från centralt håll.

Vi har en viktig uppgift framför oss genom att erbjuda medlemsföreningarna ett gediget utbud av fördelar och tjänster som gör det attraktivt att vara medlem. Detta kan vi bland annat göra genom att finnas där sportdykare och vattenidrottare finns.

Förbundet kommer arbeta för att öka bredden på ungdoms -och tävlingsverksamheter och stödja elitverksamhet där möjlighet finns.

Samordning
En del av FS arbete är att samordna förbundets budskap vid mässor, i medlemstidningen, på webben och sociala media. Förbundet s.k. bli mer synligt i alla frågor som berör undervattensaktiviteter. Vi ska delta på mässor för att möta människor och synliggöra förbundet och dess föreningar, utbildningar och kampanjer.

Under 2018 och 2019 kommer stor vikt läggas på att öka servicegraden och renodla medlemsnyttan. Under kommande år sker ett intensivare arbete med att utveckla strategier för jämlikhetsfrågor. Våra kommittéer behöver medlemmar med kompletterande kompetenser. Vi har ett stort arbete framför oss i avseende att skapa utrymme för fler arenor att skapa kontakt i. Ett bättre stöd till kommittéerna i form av ökat självbestämmande inom budget och tydlig arbetsbeskrivning hoppas vi alltjämt ska vända den negativa trenden.

Förbundets mätbaras mål är klubbade. Vi ska öka antalet föreningar med fem (5) stycken under 2018 och 5 stycken under 2019. Vi ska unna bocka av två (2) av fem (5) mål i Strategi 2025 senast under 2019. Vi ska öka antalet äskanden och därmed våra externa intäkter via sponsoravtal.

Förbundets målgrupper är utövare av undervattensaktiviteter av alla kategorier och åldrar i Sverige. Förbundet arbetar för att skapa möjligheter till ökad bildning inom maritima miljöfrågor, dykidrott och idrottsrörelsens samlade värdegrund som den uttrycks i Idrotten Vill och Strategi 2025.

• Vi ska synliggöra förbundets tävlingsgrenar genom att skapa medialt utrymme för SM, EM och VM i de olika disciplinerna. • Vi ska använda webbsidan, Facebook och olika dykforum för att aktivera och skapa intresse för förbundets frågor.
• Vi ska hålla en kontakt med medlemsföreningarna och vidta åtgärder för att underlätta administrationen av olika bidragsmedel.
• Vid arrangemang vid vatten ska vår strävan vara att synas och ta plats.
• Vi ska vara den självklara remissinstansen för allt vad undervattensaktiviteter heter.
• Vi ska på ett effektivt sätt kommunicera ut vad förbundet gör och står för.
• Vi ska stärka förbundets signum genom en ökad närvaro i det offentliga rummet mot myndigheter, medier, beslutsfattare, opinionsbildare och andra intressenter. Vi ska positionera oss som den naturliga samtalspartnern och kunskapskällan i frågor rörande undervattensaktiviteter och maritima miljöfrågor.

Förbundsstyrelsen
Från vänster övre raden: Eilif Wisten, Anders Jegeros, Håkan Örtqvist, Rikard Granlund
Från vänster undre raden: Ida Fossenstrand, Annikki Wahlöö, Henrik Johansson
Frånvarande: Magnus Roslund och Tomas Gustén

Foto: SSDF

Vår läger Makrillviken

Kursavslutning och Vår läger i Makrillviken 2018

Gemensamt läger för Karlskogasdk och Karlstadsdk

Lägret är 9-13 maj

Ankomst onsdag hemfärd söndag

Resan till Smögen organiserar du själv men vi försöker hjälpas åt att fylla upp bilar så att vi tänker miljömässigt.

Planering

I år kommer vi ha gemensam mat alla måltider Simon kommer att vara vår kock under helgen. Det severas frukos lunch och middag torsdag, fredag, lördag och söndag

Det finns gemensamhetsutrymmen med självhushållskök och samvaro. Mataffärer och restauranger finns i både Smögen och närliggande Kungshamn.

Vi kommer som vanligt att ha gemensamma aktiviteter på kvällarna. 

Kursdyk har förtur.

Man kommer att bli tilldelad uppgifter att göra under lägret.

Måndag 7/5 samlas vi i klubblokalen för att fixa och ordna det som behövs och sen packar vi gemensamt båtar & kärra inför lägret.

Onsdag 9/5: Valfri ankomst. Valfri mat på kvällen.

Torsdag 10/5 Dykdag 1 Vi startar upp med första turen ca.09:00

På kvällen: Räkfrossa

Fredag11/5 dykdag 2 Vi startar upp med första turen ca.09:00

På kvällen: Fisksoppa

Lördag 12/5 dykdag 3

På kvällen: Gemensam midddag

Söndag 13/5 dykdag 4: Sista dykdagen innan hemfärd. Packning av båtar och släpkärror.

Frukost och lunch serveras denna dag

Måndag 14/5 Uppackning och tvätt av material i klubblokalen kl. 18:30

Priser

Boende: Se nedan

Lägeravgift kommer att tas ut och den inkluderar alla båtresor 25-28/5.
Lägeravgift och mat kostar:  600 + 500 = 1100 kr /person för hela lägret alla dagar.

380:-/person/dag om man är med enstaka dagar maten är då inkluderad.

Lägeravgiften ska vara betald senast 25 april.

Betalning sker till postgiro:

Karlskoga 57 81 78-6 eller via Swish till Nr: 123 188 5136

Karlstad: Bankgiro 432-9884 eller via Swish till 123 653 9092

Vi har preliminärt bokat totalt 60 bäddar fördelat till en början med 30 på varje klubb. Det är flerbäddsrum (2-5 bäddar) vissa har toalett och dusch på rummen andra har gemensamma toaletter/dusch i korridoren. Det högre priset avser hela rummet/natt och det lägre bädd/natt. Du tar själv med dig sängkläder, badlakan/handduk.

3 rum med 2 bäddar gensam Dusch/toalett 600 kr/natt 300/person
2 rum med 2 bäddar med dusch/toalett 700 kr/natt 350/person
2 rum med 3 bäddar gemensam dusch/toalett 600 kr/natt 200/person
2 rum med 4 bäddar gemensam dusch/toalett 750 kr/natt 188/person
3 rum med 4 bäddar gemensam dusch/toalett 1000 kr/natt 250/person
6 rum med 4 bäddar med dusch/toalett 1200 kr/natt 300/person
1 rum med 5 bäddar gemensam dusch/toalett 1000 kr/natt 200/person

Uppgifter från Makrillvikens vandrarhem

Incheckning sker mellan 16:00 och 18:00. Kommer ni senare får ni höra av er innan 18:00.

Vid avbokning före 14 dagar innan ankomst debiteras en administrationsavgift på 300:- per rum.

Vid avbokning 8-13 dagar före ankomst debiteras en avgift på 50% av bokningsbeloppet och vid avbokning efter 8 dagar före ankomst debiteras hela beloppet.

För gäst som kan uppvisa läkarintyg vid avbokning debiteras endast administrationsavgiften på 300:-.

Större grupper, fler än 10 personer, måste avboka senast tre veckor före ankomst.

Boendet betalas direkt till Makrillvikens vandrarhem på plats.

Se till att Du servat din utrustning innan du kommer ner till kusten och konstaterar att den inte fungerar.

Hitta dit

Makrillvikens Vandrarhem
Parkgatan 35, SmögenTel. 0523 – 315 65GPS-koordinater: 58.35848, 11.21948

Luftfyllning

Vi fyller vår egen luft. Vi tar med egna kompressorer.2 st En från varje klubb Karlstads har nitrox Planera med att hjälpa till, vi fixa körschema. Eftersom varje dyk utgår från bryggorna på vandrarhemmet och avslutas där så kommer luftfyllningen pågå under hela dagarna. Som på Gabbes.

Båtförare skall vara godkända

Förare är personer som för ordförande eller båtansvarig visat duglighet i framförandet av båt.Med framförande innebär kunskap i att framföra båt på betryggande sätt, läsa sjökort och att kunna plocka upp och släppa i dykare ur/i vattnet samt angöra och förtöja båt vid brygga/klippa på säkert sätt.

Medhjälpare i båten

Skall vara den som hjälper båtföraren med ordningen i båten, sköter stege, hjälper dykarna i/ur vattnet samt hjälper till vid angöring av brygga

Anmälan

SISTA ANMÄLNINGSDAG  ÄR  23 APRIL

Observera att sista anmälningsdagen är 2018-04-23. Det för att vi ska kunna boka rummen på vandrarhemmet. Efter det datumet så avbokar du direkt till Makrillviken om du måste avboka.

Vid anmälan ange vilken typ av rum ni önskar.  Om ni har några matallergier

Anmälan via formulär på hemsidan.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5VdMyR_2MJ7LI4sAp8xmww1VmUeqj1XAMQ52wiM4rU2meJQ/viewform?c=0&w=1

 Frågor

Kontakta lägeransvarig:

Camilla Sånebo 070 338 87 59 Ksdk

Ola Telby 079 338 69 71 Kdk

Föreläsning om teknisk dykning i klubblokalen

Tomas Gusten är teknisk dykare från Mariestad som kommer till klubblokalen den 26-2 och föreläser om teknisk dykning.
Han går igenom vilken utrustning som används, hur den är konfigurerad och varför den ser ut som den gör.
Han kommer visa powerpoint om teknisk dykning och hur gruvdykning går till med lindragning och så vidare. Kom ner och lär er mer om teknisk dykning. Föreläsningen börjar 18.30 och håller på till ca 21.00. 
Skriv gärna här om ni kommer, så vi vet hur många som kommer.

Prova-på-dykning

Prova-på-dykning hos Karlskoga Sportdykarklubb

 

Skulle du vilja prova på att dyka?

Karlskoga sportdykarklubb anordnar prova-på-dykning vid två tillfällen.

Fredagen den 12 januari och fredagen 2 februari kl 18:30 i strandbadet Karlskoga.

Vi inleder kvällen med en kort genomgång där vi bland annat förklarar hur vi påverkas när vi dyker, hur den dykutrustningen vi skall använda fungerar och vad det innebär att ta ett dykcertifikat. Därefter kommer vi att prova att dyka i bassängen ihop med våra instruktörer.

Låter det intressant?

Passa på att uppleva en annorlunda kväll.

Medtag badkläder, t-shirt och glatt humör, resten fixar vi.

Innan man får prova att dyka behöver man fylla i en hälsodeklaration.

Var det här något för dig? Passa då på att gå en dykkurs som startar den en 9 februari. Mer information får du under Prova-på-dykningen.

Anmälan till Camilla Sånebo

Mail: c.sanebo@hotmail.se

Tel 070 338 87 59

 

Vi har begränsat antal platser

Resa till Röda havet, hösten 2018

Nu ordnar Karlskoga Sportdykarklubb ett klubbdyk till Egypten Deep South vecka 44 2018.

Det har det gått två år sedan Carl Carr ordnade sista fina resan ner till Egypten och suget börjar bli stort efter dyk/fridyk i varma vatten. Intresset är stort och vi har bara 20 platser på vår bokade båt.

All bokning sker till Monica på Dyk & Resespecialisten AB via mail eller på telefon. /018 100 640/

Var beredda på att anmälningsavgiften är 5 000 kr pga. att vi vill boka upp flygstolar så snart de släpps i januari/februari Arlanda – Marsa-alam.

Annars blir det Turkish Airlines via Ankara till Hurghada och 3,5 timme buss.

Resan gäller för klubbmedlemmar.

Övriga frågor kan ställas till Ulf Eriksson ulf@toolus.se eller Johan Östlund johan_ostlund@yahoo.se

Upptäck en värld under ytan, lär dig dyka med Karlskoga sportdykarklubb.

Den 9 februari 2018 startar Karlskoga Sportdykarklubb en enstjärnig sportdykarkurs. Det är en grundkursen inom SSDF/CMAS.

Efter avslutad kurs har du tillräcklig kunskap och vattenvana för att dyka i öppet vatten till max 20 meter tillsammans med en parkamrat som innehar enstjärnigt CMAS-certifikat eller motsvarande.

I utbildningen ingår lektioner i dykfysik, tabeller, dykmedicin och tillämpad dykning samt utbildning i Hjärt-Lungräddning. Dessutom ingår även praktisk träning i grundläggande livräddning. Grundkravet för att få börja kursen är att man fyller minst 15 år det året kursen påbörjas, kan simma minst 200 meter, är fullt frisk och att man har genomgått en godkänd läkarundersökning. På KSDKs kurser så har vi max 4 elever per instruktör på bassängdyken och på utomhusdyken har vi max 2 elever per instruktör. Detta för att öka säkerheten och ge möjlighet till individuell träning.

De första övningsdyken i öppet vatten hålls i Uskavi Kalkbrott, strax utanför Nora. De avslutande utomhusdyken görs nere i Smögen, västkusten.

Kursavgiften för 2018 ligger på 3800:-. Avgiften för kursen skall vara betald senast den 31 mars 2018. Väljer man att hoppa av kursen senast den 31/3 så återbetalas allt utom 1000 kr, för kursmateriel och administrativa kostnader. Gäller även vid avhopp pga medicinska skäl. Väljer man att hoppa av kursen efter den 31/3, så sker ingen återbetalning. I kursavgiften ingår: – Ett internationellt dykcertifikat: CMAS enstjärnig dykare. – Kursmaterial. – Lån av dykutrustning under kursens gång. – Medlemskap i Karlskoga Sportdykarklubb. – Försäkring. – Tidningen Sportdykaren. – Lägeravgift Kursavslutning på Västkusten under Kristi Himmelsfärdshelgen 2018 (10 – 13 Maj). –Rätt att nyttja KSDK:s badtider på Strandbadet från vår till höst på onsdags-, fredags- och lördagskvällar.

Kostnader utöver kursavgiften

– Mat & Logi på Makrillvikens vandrarhem i Smögen. (Pris 2017: 300-350kr/dygn)

http://www.makrillviken.se/

– Resa till och från dykplatserna. – Utrustning i form av fenor, mask, snorkel, dräkt, kniv, dykdator. – Eventuell läkarundersökning som bokas och betalas själv av eleven.

Kursstart i 9 februari 2018.    Max antal: 8 st. Först till kvarn gäller……!

För frågor, mer information och anmälan, kontakta: Joakim Larsson Rejlarsson@gmail.com 070-493 53 84

Höstläger

Hej kära medlem!

Är du sugen på att dyka bland mareld och uppleva västkusten på hösten? I så fall bör du anmäla dig till Höstlägret Fredag 6:e – Söndag 8:e Oktober.

KDK och KSDK har reserverat Örebros Sportdykarklubbs klubblokal som ligger i Vejern på Västkusten.

Totalt har vi 16 platser per klubb – dvs 32 platser totalt. Tidigast incheckning är 18.00 fredag.

På utfärderna så kommer Örebro ha båtförare och det är deras båtar som kommer användas. Det enda dom inte står med är dykledare.

Varje utfärd klarar 24 dykare och dyk är planerat enl följande:

ev 1 nattdyk fredag för dom som vill
3 utfärder Lördag (ev fler om vi blir många deltagare)
1 utfärd Söndag

Lokalen består av 33 bäddar på övervåningen, med 2 kök. Maten fixar vi själva. Undervåning är ett stort utrymme för ombyte, förvaring av vår utrustning samt luftfyllning.

Huset ligger ca 10 meter från havet, så inget konkande och bärande 🙂

Pris 1200 kr för hela helgen inklusive alla utfärder och luftfyllning (1.000 kr går till ÖSDK – 200 kr till den klubb man är medlem av)

Anmälan är bidande och först till kvarn gäller.
Betalningsinformation kommer senare efter anmälan kommit in.

Om någon av våra klubbar bokar upp “sina” 16 platser så sätter vi senare ett datum där ev resterande platser blir tillgängliga i händelse att den andra klubben inte fyllt sina platser.

För att anmäla dig klicka här: https://goo.gl/forms/EPW8yDUSs0FepY062

För god ordning skull så är även praxis för gästande medlemmar bifogat som PDF.

Om du har några frågor så vänligen kontakta:

KDK

Joakim Norlinder

0723-620230 – joakim@norlinder.com

Henrik Nilsson

0709-443712 – henrik.nilsson@flaktteknik.se

KSDK

Camilla Sånebo

0703-388759 – c.sanebo@hotmail.se

45 upplagan av Gabbes lockade 71 deltagare.

 

 

Onsdag, hamnen vid Grebbestad fylldes med saker och inom en timme var båten Donalda full av utrustning. Ett komplett kök med kylskåp, spis och två kökstält. Mat för alla deltagare i fyra dagar (frukost, middag och kvällsmat). Kompressor för luftfyllning. Tre toaletter och till det två toalettält. Ett elaggregat som förser lägret med el. Till det ska all material för 71 personer räknas med.

Vädret var omväxlande. Regn under onsdagen, soligt torsdag och fredag. En regnig lördag och en solig avslutning på söndagen.

Under lördagen genomfördes den traditionsenliga fototävlingen där alla fick lämna in bidrag. I år vann Anders Persson i kategorin, undervattensbild, och Oliver Pettersson vann i kategorin, över ytan.

Många trevliga dyk, trevligt sällskap, supergod mat och många skratt. Precis som ett Gabbes ska vara.

Bilder: Anders Persson