Organisation

 

KARLSKOGA SPORTDYKARKLUBB 2019
Styrelse och funktionärer verksamhetsåret 2018-2019
Styrelse                       
Ordförande Ulf Eriksson 070-9525044 ulferik82@gmail.com
Viceordförande Camilla Sånebo 070-3388759 c.sanebo@hotmail.se
Sekreterare Nils Lindberg 070-6564576 rednils@gmail.com
Kassör Jan Haglund 073-9565686 janhaglund@hotmail.com
Material Samordnare Rune Arvidsson 076-8474103 runetdm@gmail.com
Instruktör samordnare Joakim Larsson 070-493 53 84
Ungdomsansvarig Vera Pettersson 0730665441 vera01petter@gmail.com
Suppleant Joakim Wilhelmsson 0762001401 joakim_wille@hotmail.com
Suppleant Maria Lindqvist 073-5045949 alpaca@live.se
Suppleant Anders Persson 073-0654541 anders.persson1966@outlook.com
Suppleant Lotta Larsdotter 073-981 8066 lotta.larsdotter@telia.com
Revisorer
Revisor Anders Lindblad 070-6259495 anders@bjelkeslisten.se
Revisor Ulf Rådesjö 0586-58135 ulf.radesjo@ifmetall.se
Suppleant Kenneth Larsson 070-731 32 19 l.kenneth.larsson@tele2.se
Valberedning
Sammankallande Mats Bredberg 076-0425455 bredberg69@outlook.com
Ordinarie Mephare Hakimzade-Persson 073-6903478 meppanpersson@gmail.com
Ordinarie Björn Karlsson 070-544 73 63 bjorn.karlsson@jarnochmaskin.se
Materialförvaltare
Samordnare Rune Arvidsson 076-8474103 runetdm@gmail.com
Allmänt Jonas Toftling 070-7795536 helena.jonas@bahnhof.se
Allmänt Anders Petterson 073-687 1869 clap@telia.com
Kompressor sammank Rune Arvisson 076-058 56 02 rune8@live.se
Kompressor Anders Persson 073-065 45 41 anders.persson1966@outlook.com
Båtar o kärror Björn Karlsson 070-544 73 63 bjorn.karlsson@jarnochmaskin.se
Båtar o kärror Mats Bredberg 076-0425455 bredberg69@outlook.com
Säkerhet
Klubbsäkerhetsombud Camilla Sånebo 076-349 10 52 c.sanebo@hotmail.se
Utbildning övrigt
Ubildningsansvarig Ulf Eriksson 070-9525044 ulferik82@gmail.com
Bidrag
Kommunen Joakim Larsson 070-4935384 rejlarsson@gmail.com
SISU Ann Erdborn-Eriksson 070-5499646 annerdborn.eriksson@gmail.com
LOK Ann
Idrottslyftet Ann
Webben
 Webmaster, text Anders Persson 073-0654541 anders.persson1966@outlook.com
Webmaster, teknik Roger Jansson 073-765 53 61 roger@smulan.net
Badhuset nyck.+tagg
Samordnare Camille Sånebo 070-338 87 59 c.sanebo@hotmail.se
Badhusansvar Clara Pettersson 070-8470670 clarabus1@hotmail.com
Badhusansvar Mats Örtegren 070-5776475 matsorte@hotmail.com
Badhusansvar HenrikSaarentaus 070-243 83 36 hsaaren@hotmail.com
Badhusansvar ons BarbroNordenhäll 070-675 14 34 barbro.nordenhall@spray.se
Badvaktslista Lotta L Karlsson 073-9818066 lotta.larsdotter@telia.com
Badhusansvar Mephare Persson 073-6503478 meppanpersson@gmail.com
Badhusansvar Malin Persson 070-2685513 malin.persson.92@hotmail.com
Badhusansvar Maria Lindqvist 073-5045949 alpaca@live.se
Badhusansvar Ani Lindberg 070-6564576
Badhusansvar Kristina Svedberg 0706700443
Bokning Carl Carr 073-949 50 92 cecarr@telia.com
Instruktör Lars-Ivar Westg. 070-5705021 Lars-Ivar@Karlskogasdk.se
Instruktör Joakim Wilhelms. 076-2001401
Instruktör Joakim Larsson 070-4935384
Instruktör ej tagg Anders Persson 073-0654541 anders.persson1966@outlook.com
Ordförande Ulf Eriksson 070-9525044 ulferik82@gmail.com
Föreningsmöte Badh. Ann Erdborn-Eriksson 070-4044481  annerdborn.eriksson@gmail.com
Lokalen
Stugtomte Kenneth Larsson 070-731 32 19 l.kenneth.larsson@tele2.se
Brandskyddsansvarig Kenneth Larsson 070-731 32 19 l.kenneth.larsson@tele2.se
 El Carolina Toftling
 
Fridykning
Instruktör Joakim Wilhelms. 076-2001401 joakim_wille@hotmail.com
Instruktör Vera Pettersson 073-5052542 vera01petter@gmail.com
Instruktör Christer Furuberg . 073-979 22 13 furuberg.christer@telia.com
Instruktör Ida Ingletto 070-526 74 37 ida9november@gmail.com
Sportdykning
Instruktör Lars-Ivar Westg. 070-570 50 21 lars-ivar@karlskogasdk.se
Instruktör Mats Örtegren 070-577 64 75 matsorte@hotmail.com
Instruktör Camilla Sånebo 070-3388759 c.sanebo@hotmail.se
Instruktör Anders Persson 073-065 45 41 anders.persson1966@outlook.com
Instruktör Joakim Larsson 070-493 53 84
rejlarsson@tele2.se
Instruktör Jan Haglund 073-9565686 janhaglund@hotmail.com
HLR samordnare Mats Örtegren 070-5776475 matsorte@hotmail.com
Dykaktiviteter
Klubbdyk endags Anders Persson 073-065 45 41 anders.persson1966@outlook.com
Gabbes fridykarläger
Sammankallande Ulf Eriksson 070-9525044 ulferik82@gmail.com
Kök Ann Erdborn-Eriks. 070-404 44 81 annerdborn.eriksson@gmail.com
Ekonomi Utses senare
Dykledning Lars-IvarWestgaard 070-570 50 21 lars-ivar.westgaard@ssdf.se
Tjärnö dykläger info@karlskogasdk.se
Kursavslutning Karlstad+Karlskoga info@karlskogasdk.se
Dyk varma vatten Johan Östlund 073-4461172 Johan_ostlund@yahoo.se
Badplatsrensning
Karlskoga
Lunedet Sportdykarkursen
Näset Aggerud Sportdykarkursen
Sandviksbadet Fridykarna
Sandtorpsudden Fridykarna
Lersjön Sportdykarkursen
Knapped Sportdykarkursen
Degerfors
Degernäs Styrelsen
Mölle Styrelsen
Svartå Styrelsen
Degernäs camping Styrelsen
Kristinehamn Styrelsen
Strandvik
Jutviken
Bengtsgård
Gottebol
Skymningen
Björneborg gräsviksb.
Sandvikarna 1+2
Övriga aktiviteter
Tjejdykläger Vakant
Fensim Vakant
UV-rugby Vakant
Vrakdykning Vakant
Övriga kunskaper
Nitroxblandare Anders Persson 073-065 45 41 anders-per@spray.se
Nitroxblandare Gustav Leo 076-349 10 52 gustav.erik.leo@gmail.com
Nitroxbländer Lars-Ivar Wesg. 070-570 50 21 lars-ivar.westgaard@ssdf.se
Nitoxbländer Jan Haglund 073-956 56 86
Service Poseidonregulator Lars-Ivar Westgaard 070-570 50 21 lars-ivar.westgaard@ssdf.se
Service Poseidonregulator Gustav Leo 076-349 10 52 gustav.erik.leo@gmail.com
Service Poseidonregulator Joakim Larsson 070-493 53 84

 

Senaste inläggen

VHF kurs startar nu i höst

Kursen kommer att arrangeras som studiecirkel i våran klubblokal.
När alla känner sig mogna för slutprov då bokar vi en auktoriserad förhörsförrättare som måste vara med vid provtagning och godkänna eleven.
När eleven är godkänd då får man ett SRC/VHF certifikat. Som man måste ha för använda VHF radio. Klubben har en licens och en fast radio i ribben samt en bärbar.
Studiecirkeln kan var bra även för de som har en gammal licens.

Anmälan frågor:
Ulf Eriksson, ulferik82@gmail.com
Meddela lämplig veckodag.

Studiecirkelledare: Mats Bredberg

Kostnad: studiematerial ca 500 kr (Ksdk betalar hälften)
Förhörsförrättare ca 450 kr.

 

 

 1. Städdag i Kvinnersta 21/9 med Örebrosdk Kommentera
 2. Nitroxkurs på gång. Kommentera
 3. Höstdyk i Gullmarn Kommentarer inaktiverade för Höstdyk i Gullmarn
 4. Överdagen-dyk till Granvik. Kommentarer inaktiverade för Överdagen-dyk till Granvik.
 5. Gabbes 2019 Kommentarer inaktiverade för Gabbes 2019
 6. Vilma, Loke och Signe har blivit silverdykare. Kommentarer inaktiverade för Vilma, Loke och Signe har blivit silverdykare.
 7. Över dagen dyk lördag 6 juli Kommentarer inaktiverade för Över dagen dyk lördag 6 juli
 8. Strandrensning 2019 Kommentarer inaktiverade för Strandrensning 2019
 9. Klubben gratulerar tre nya Children diver-dykare 1 Kommentar
 10. Jobba, äta korv och trivs, arbetsdag på lördag 27 april Kommentarer inaktiverade för Jobba, äta korv och trivs, arbetsdag på lördag 27 april
 11. Makrillviken 2019 29/5-2/6 Kommentarer inaktiverade för Makrillviken 2019 29/5-2/6
 12. Dykning för barn Kommentarer inaktiverade för Dykning för barn
 13. Klubben erbjuder dykutbildning för barn mellan 8-12 år. Kommentarer inaktiverade för Klubben erbjuder dykutbildning för barn mellan 8-12 år.
 14. Dök in 2019 Kommentarer inaktiverade för Dök in 2019