Älvstädning 2020

Karlskoga Sportdykarklubb och flera andra föreninger i Karlskoga och Degerfors deltog i Älvstädningen och då i och runt Letälven. Det är ett projekt som leds av Städa Sverige, Idrottens miljöorganisation. Vi var 31 medlemmar från klubben som städade älven under ytan. Vi var dykare, fridykare och folk på land. Vi hade en av klubbens båtar och Torgny Dagerbäck kom med en mindre pråm med motor. Vi höll på i tre timmar och fick upp mycket skräp från Letälvens botten. Efteråt bjöd klubben på pizza vid älvkanten.

Klubben vill tacka alla som ställde upp och speciellt Torgny Dagerbäck och hans pråm. Den var perfekt att ha och få upp skrot på.