Över dagen dyk i Vättern

Den 13 oktober åker vi till stora Lund i Vättern för att göra två dyk.

Alla utbildningsnivå kan följa med.

Klubben bjuder på korv mellan dyken. Vi samlas kl 8.00 vid klubblokalen för gemensam avfärd.

Anmäl dig till Camilla Sånebo 070-338 87 59 eller c.sanebo@hotmail.se senast på fredag om du vill följa med.