Dykledarkurs

Som dykledare ansvarar man för att klubbdykningar eller andra typer av dyk som har dykledare utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Dykledaren har kunskaper om dykmetoder, säkerhetsrutiner, larmning och oxygenterapiutrustning. Dykledaren har alltid det övergripande säkerhetsansvaret vid dykning. Dykparen som genomför dykningar för dykledare har dock själva totalt ansvar för sin dykning under vattnet.

Kursen tar upp vad det innebär att vara dykledare, man går igenom organisationen på en dykplats och hur dykledningen skall gå till. Man går även igenom den säkerhetsutrusning som skall finnas på plats.

Kursen tar upp olika typer av dykledning som berör både områdena dykledning från land/båt och guidning av grupp under ytan. Man tar upp de lagar och förordningar som gäller för dykning i Sverige och man går igenom hur man agerar om olyckan skulle vara framme. Man går även igenom en hel del om riskmedvetenhet som förebyggande planering.

Kravet för att påbörja kursen är att man skall vara certifierad tvåstjärnig dykare eller ha genomgått en likvärdig utbildning. Då dykledaren har ett juridiskt ansvar måste man vara 18 år innan kursen kan påbörjas. Det krävs även att man har 30 loggboksförda dyktimmar fördelade på 40 dyk.

Denna kurs är en förutsättning för att kunna bli CMAS/SSDF Enstjärnig instruktör.

 

För frågor och mer information kontakta:
Gustav Leo
gustav@karlskogasdk.se
076-349 10 52