Nitroxkurs

Nitrox kursen är för den som vill göra längre dyk inom tabellgränserna alternativt “säkrare” dyk” (alternativt dyk med minskad risk för dekompressionssjuka)! Under kursens gång går man igenom grundläggande teori och praktik för nitroxdykning. Det handlar t.ex om krav på utrustningen, tabellhantering, hur för mycket resp för lite oxygen påverkar människokroppen. Dessutom får man lära sig att analysera oxygenhalten i nitroxflaskor.

För att börja kursen skall du ha ett tvåstjärnigt CMAS certifikat eller motsvarande samt 20 loggboksförda dyk. Samt att ha en godkänd hälsoundersökning enligt SSDF:s normer och krav.

Efter avslutad utbildning anses man ha tillräcklig kunskap och färdighet för att planera och genomföra direktuppstigningsdyk med nitroxblandningar innehållande max 40% oxygen.

 

För frågor och mer information kontakta:
Jan Haglund
janne@karlskogasdk.se
073-956 56 86