Trestjärnig dykkurs

Den trestjärniga kursen är den högsta vanliga dykutbildningen inom CMAS/SSDF.

Som trestjärnig dykare förväntas man ha mycket stora kunskaper inom sportdykning, både praktiskt och teoretiskt. Under kursens gång får man kompletta kunskaper om bla dykmedicin, fysik och avancerade dykmetoder. Dessutom får man genomföra övningar som ska ge eleven praktiska färdigheter i avancerade dykmetoder och organisation och dykledning av grupper med dykare av alla certifikatstyper.
En trestjärnig dykare anses var en erfaren och ansvarsfull dykare som är kompetent nog att leda andra dykare, oberoende av certifikat. Efter den här utbildningen anses man vara kompetent att dyka till max 39 meters djup.

Kravet för att få påbörja denna kurs är att man skall genomgått en tvåstjärnig utbildning eller likvärdig utbildning. Man skall ha loggboksfört minst 40 dyktimmar, fördelade på 50 dyk. Man skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas. Man skall även ha en godkänd läkarundersäkning som är högst 5 år gammal.

För frågor och mer information kontakta:

Mats Örtegren mats@karlskogasdk.se
070-577 64 75