Fridykning

Ny fridykarkurs nybörjare och fortsättare startar 21/9
http://www.karlskogasdk.se/?p=12091

Mellan två andetag, enklare sätt att dyka finns inte!
Oavsett ålder, kroppsfysik eller tidigare erfarenheter
kan du fridyka. Det handlar om att dyka på sina
egna villkor och förutsättningar.

Fridykning är en lättillgänglig sport och är inte dyr. Det du behöver är simfenor, mask (cyklop) och snorkel.

Vi utbildar efter Svenska Sportdykarförbundet SSDF fridykarutbildningar, som passar nybörjaren såväl som den erfarne fridykaren. Fridykare inom SSDF kan ta diplom och certifikat.

Dagsdyk Lanna Kalkstensbrott 2013

Avslutningsläger Lysekil 2013
Gabbes 2014