Dykrapport

Bland det viktigaste inom dykning är god utbildning, bra materiel och ett säkert beteende.  För att kunna upprätthålla detta behövs en noggrann uppföljning av den utveckling som ständigt sker inom dykningen. De som kan upprätthålla detta är vi fridykare och sportdykare som utövar sporten. Vi skall kunna ta lärdom av varandra och dela med oss av våra erfarenheter. Det är många dykare som utbildas varje år och utrustningen som används, används under väldigt varierande förhållanden.

Så fort man är med om något som sker oplanerat inom dyksammanhang skall man fylla i en dykrapport. Dykrapporten ges till Klubbsäkerhetsombudet som i sin tur skickar in den till Svenska Sportdykarförbundet. Hos förbundet läses den in i en databas och ligger till grund för:

  1. Incidentlistan, som är en sammanställning av de vanligaste och/eller allvarligaste grundorsakerna till de inträffade händelserna.
  2. Vidtagande av åtgärder mot dålig dykmateriel.
  3. Ändringar i dykutbildningarna.
  4. Justering av dykpraxis.

Exempel på händelser är tex:

  • Frysning av 1:a- eller 2:a-steg.
  • Ofrivillig uppflyttning.
  • Octopusandning/växelandning pga luftstopp.
  • Utrustning som gått sönder under dyk.
  • Person- eller materielskador i samband med dykning.

Karlskoga Sportdykarklubb har ett ständigt arbete för att klubbens verksamhet skall ske på ett så säkert sätt som möjligt. Vid alla former av incidenter skall en dykrapport skrivas och lämnas in till Klubbsäkerhetsombudet, som i sin tur sammanställer alla rapporter i klubbens dykrapportspärm och meddelar dessa vidare till SSDF. Dykkrapporten ligger óckså till grunden för att kunna bibehålla en hög säkerhetsnivå inom klubben. Genom att man fyller i en dykrapport så kan även klubben genomföra ändringar i dess verksamhet. Detta för att göra dykningen så säker och rolig som möjligt för alla klubbens medlemmar.

Tveka inte över att skriva en dykrapport och dela med er av era erfarenheter till andra dykare.  Behöver ni hjälp med att fylla dykrapporten, så kontakta mig, så hjälper jag gärna till.

Mer om dykrapporten finns på www.ssdf.se eller i dykpraxis på flik 800.

För att ladda ner ett dykrapportsformulär klicka på länken nedan:

Dykrapport

Gustav Leo – Klubbsäkerhetsombud i KSDK
gustav.erik.leo@gmail.com
076-3491052