Klubbsäkerhetsombud

Camilla Sånebo är av årsmötet 2017 utsedd till Karlskoga Sportdykarklubbs Klubbsäkerhetsombud. Camilla har gått SSDFs kurs Klubbsäkerhetsombud. Benämningen klubbsäkerhetsombud kan förkortas med KSO.

En definition på ett klubbsäkerhetsombud är bla:
–         Att KSO ska bevaka säkerhetsrelaterade frågor.
–         Verka för att dykningen sker på ett så säkert sätt som möjligt.
–         Vara kontakperson mellan klubben och SSDF.
–         KSO är inte ansvarig för säkerheten. Det är den enskilde dykaren, styrelsen, funktionärer och ledare.

Klubbsäkerhetsombudets arbetsbeskrivning är bla:

Övervaka:
–         Att utbildning sker enligt Normer och Krav.
–         Att planering vid övriga klubbaktiviteter sker enligt Dykpraxis.
–         Att klubbens utrustning är servad och välskött.
–         Att kompressorer är välskötta och levererar rätt gas.
–         Att Oxyboxar är funktionsdugliga.
–         Att behovet av utbildade Dykledare täcks.
–         Att dykrapport/avvikelserapport skrivs då incidenter sker i dyksammanhang.

Klubbsäkerhetsombudet är skyldig att:
–         Meddela styrelsen om klubbutrustning inte är i funktionsdugligt skick.
–         Informera styrelsen om instruktörer inte utför utbildning på ett säkert sätt.
–         Informera styrelsen om ledare och funktionärer inte leder klubbaktiviteter på ett säkert sätt.
–         På plats påpeka brister till dykledare, instruktör eller funktionär.
–         Förhindra användandet av utrustning som kan föranleda till kroppsskada.