VHF kurs startar nu efter nyår

Kursen kommer att arrangeras som studiecirkel i våran klubblokal.
När alla känner sig mogna för slutprov då bokar vi en auktoriserad förhörsförrättare som måste vara med vid provtagning och godkänna eleven.
När eleven är godkänd då får man ett SRC/VHF certifikat. Som man måste ha för använda VHF radio. Klubben har en licens och en fast radio i ribben samt en bärbar.
Studiecirkeln kan var bra även för de som har en gammal licens.

Anmälan frågor:
Ulf Eriksson, ulferik82@gmail.com
Start: Onsdag 20200108 kl.17.30 ca 1,5-2 timmar och 4-5 gg.

Studiecirkelledare: Ulf Eriksson

Kostnad: studiematerial ca 500 kr (Ksdk betalar hälften)
Förhörsförrättarens kostnader får vi dela på.