Över dagen dyk lördag 6 juli

Vi har tänkt åka till Vättern och dykplats stora lund som ligger vid Ödeshög.
Det är tänkt att göra två dyk
Samling vid klubblokalen kl 08:00 för gemensam avfärd.
Vi grillar korv mellan dyken
Dykplatsen är lätt så alla nivåer kan följa med men det finns djup för alla nivåer.
Anmäl om du vill följa med till Camilla Sånebo 0703388759
c.sanebo@hotmail.se