KSDK Aktivitetskalender 2017

KSDK  ATIVITETSLISTA   2017

Tider på Strandbadet

 

DAG             TID                                   DATUM                                   BASSÄNG                     AKTIVITET

Ons.  kl. 20.00 – 21.00               04jan – 31 maj              Gamla              Allm+Fensim+Motionssim.

Insläpp kl. 19.55–20.05              06-sep – 27 dec

 

Fre. kl. 19.30 – 21.30                 06 jan – 05 maj              Gamla+Nya     Allm+ Kursakt+Motionssim

Insläpp 19.30–19.45                   08 sep – 29 dec

(ej Gamla 20 jan+10 mars) (ej Nya 6 maj+21 okt)( ej14 apr, 08 dec, 22 dec)

 

Lör.     kl. 18.00 – 20.00         07 jan – 06 maj             Gamla+Nya     Allm+Kursakt.+ Fensim.

  1. 18.30 – 20.00 Djungelbadet

Insläpp kl. 18.00–18.15           09 sep –30 dec

(ej Gamla 21 jan+11 mars) (ej 07 maj, 15 april, 22 okt, 09 dec, 23 dec)                                                    &———————————————————-

ÖVRIGA AKTIVITETER

ÖVERDAGENDYK se hemsidan www.karlskogasdk.se

Jan                 1                    Nyårsdyk

 

Feb                5                    Isdyk

Mars                                    Dykledarkurs

3                    CMAS* start

April               22                    Arbetsdag klubbhus

Maj                   14                 CMAS* (1) – Siggebohyttan                                                                                                            21                  CMAS* (2) – Siggebohyttan

25-28             CMAS* (avsl.) – Västerhavet

Juni               3-4                 Kursavslutning fridykare

3-4                 Badplatsrensning

10-11             Badplatsrensning

17                  Överdagendyk

Juli                03                  Packning semesterläger

10-16             Semesterläger Tjärnö (v28)

17                 Uppackning

30                  Överdagendyk

Aug               07                  Packning Gabbes Dykläger

09-13             Gabbes Dykläger (v 32)

14                Uppackning

26                  Överdagendyk

Sep                3                    CMAS* intens.start                                                                                                   24                  Överdagendyk

Okt                                     CMAS** start

12                  Årsmöte kl.18.30

’                     14                  Start fridykarkurs Nybörjare

14                  Start fridykarkurs Avancerade

29                  Tjejläger

Nov               11                  Arbetsdag klubbhus                       25-26             Gubbes Tanumsstrand

Dec               30                  Hemvändare (S-bad) + insim 2018

Karlskoga SDKs Årsmöte 2017 12/10 18.30 på Gastro

KALLELSE TILL Karlskoga Sportdykarklubbs ÅRSMÖTE 2017 Plats: Rest. Gastro bar och kök, Torget 2 Tid: Torsdag 12 Oktober 2017 kl. 18.30 – c:a 20.00 (styrelsen samlas kl 18)

Efter mötet: Den nytillträdda Styrelsen har ett kort möte, varefter de som så önskar, erbjuds en buffé för 100 kr. Senast den 10 oktober vill Camilla Sånebo c.sanebo@hotmail.se 070 338 87 59 veta vilka som ska äta. Betalning sker på plats till restaurangen.

Välkomna önskar klubbordförande Ulf Eriksson

Bg 5598-0536 Pg 578178-6,
swishnummer 1231885136

 

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE I KARLSKOGA SPORTDYKARKLUBB 2017 10 12 Ref. Stadgar 21 # Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

1. Fråga om mötets behöriga utlysande

2. Fastställande av föredragningslista för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare (2 st.) att tillsammans med mötesordförande justera mötesprotokollet

5. a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter

9. Fastläggande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

10. Behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår

11. Stadgeändringar

12. Val av a) ordförande, styrelseledamöter och suppleanter enl. §25
b) revisorer (2 st) och revisorsuppleant. Här får inte styrelsens ledamöter ingå.
c) valberedning, (ordförande + 2 st)

13. Presentation av valberedningens förslag till årsmötet, av följande befattningsinnehavare: övriga materialförvaltare säkerhetsansvarig c) utbildningsansvarig d) bidragsansvariga e) webbansvariga f) badhusansvariga (3 st inkl. sammankallande), ons- fre- lördagar g) stugtomte / brandskyddsansvarig h) instruktörer fridyk i) instruktörer apparatdyk j) ansv. klubbdyk – endags k) lägerkommitté Gabbes (inkl. sammankallande) l) ansv. dykläger Tjärnö k) ansv. dykläger kursavslutning l) ansv. badplatsrensning m) ansvrig tjejläger, fensim, UV-rugby, vrakdyk n) Nitroxblandare

14.Motioner

15 Övriga frågor. Peter Kempi från SSDF kommer att presentera SSDF`s nya riktlinjer angående parlina. På mötet kommer det att diskuteras ev. ny policy om parlina, för KSDK.

16.Övriga frågor framförda under mötet

17. Utdelande av förtjänsttecken Beslut om fråga av större ekonomiska betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. ———-

INFO stadgar ——– 25 # Sammanfattning, styrelsen. Styrelsen består av -ordförande,-vice ordförande, -sekreterare, -vice sekreterare, -kassör, -materialförvaltare, -instruktör, -ungdomsansvarig,

17 # 4 stycket Förslag ,framförda vid årsmötet under Övriga frågor hänskjuts, i förekommande fall, till Styrelsen för behandling. 15 # 2 stycket Kallelse till årsmötet skall av styrelsen snarast tillställas medlemmarna.

Är årsmötet fastlagt i årets aktivitetslista för KSDK, gäller detta som kallelse och skall då föredragningslista enl. 21# följas.

Badplatsrensningar 2017.

Badplatsrensningar 2017

Badplatsrensningar i Karlskoga, Degerfors och Kristinehamns kommuner är för KSDK en stor inkomstkälla. Viktigt att alla hjälper till. Innan midsommar ska vi vara klara.
Tre helger innan midsommar är avsatta för detta jobb. 4-6/6, 10-11/6, 17-18/6.
Start 09.30 vid klubblokalen om inte annat överenskommes.
De som kan hjälpa till anmäler intresse till respektive ansvarig

Kristinehamns badplatser:
Per Jakobsson perjakobsson2@hotmail.com 0768470775
Kristinehamns badplatser kommer att rensas följande lördagar och söndagar med början vecka 20, 21, 22, 23.
Karlskogas badplatser: Sandviken, Sandtorpet, Näset.
Christer Furuberg 0739792213

Karlskogas badplatser: Lersjön, Lunedet och Knapped
Anders Persson +46 730654541
E-post: anders-per@spray.se
Joakim Larsson +46704935384
E-post: rejlarsson@tele2.se

Degerfors badplatser: Mölle, Degernäs lilla och stora, och Svartå. Den 10/6 kl 09.30 är det samling på stora Degernäs.
Ulf Eriksson 0705685511 ulf@toolus.se

Klubben står för förtäring under dagen och betalar ut milersättning.

Välkomna

Uthyrningavgifter klubbutr.

Luftflaskor                                      

Uthyrningavgifter klubbutrustning

 

Uthyrningsavgifter per dygn:

Flaska+reg+väst                                       200kr

Långtidshyra 200kr de första 2dygnen, sedan 140kr/dygn för resterande

Flaska                                                       80kr

Långtidshyra 80kr de första 2dygnen, sedan 60kr/dygn för resterande

Regulator                                                 70kr

Långtidshyra 70kr de första 2dygnen, sedan 50kr/dygn för resterande

Väst                                                          70kr

Långtidshyra 70kr de första 2dygnen, sedan 50kr/dygn för resterande

Hyra dräkt (av junior, under 18år)         0kr

Hyra av dräkt (av senior, över 18år)      90kr

Långtidshyra 90kr de första 2dygnen, sedan 65kr/dygn för resterande

Övriga avgifter:

Luftfyllning för medlemmar                   0kr

Luftfyllning för icke medlemmar           50kr

Luftfyllning sker i klubblokalen på måndagar mellan 18,30 och 20,30

Övrig tid i mån av möjlighet

Oxybox och Marinox                              0kr

Tält                                                           500kr/helg

Man blir ersättningsskyldig om det blir skador på tältduk eller stomme

 

 

 

Info:

Bokning och uthämtning av klubbens utrustning sker på måndagar mellan kl 18,30 och 20,30. Kontakta medlem i materialgruppen om du/ni behöver hämta ut material under annan tid.

Utrustningen ska återlämnas i samma skick som den var när man kvitterade ut den. Var rädd om utrustningen, det är vår gemensamma egendom.

Återlämning av klubbens utrustning sker på måndagar mellan kl 18,30 och 20,30. Kontakta medlem i materialgruppen om du/ni behöver återlämna material under annan tid.

Betalning sker till postgiro: 57 81 78-6

 

 

 

 

 

 

Badhusinformation & tider!

Notering

TIDER FÖR STRANDBADET

 

Onsdagar. kl. 20.00 – 21.00 Gamla     Allm+Fensim+Motionssim.
Insläpp kl. 19.55–20.05
Fredagar. kl. 19.30 – 21.30 Gamla+Nya     Allm+ Kursakt+Motionssim
Insläpp 19.30–19.45
Lördagar. kl. 18.00 – 20.00 Samtliga 3 bassänger    Allm+Kursakt.+ Fensim.
Insläpp kl. 18.00–18.15

OBS. På lördag gäller tillträde ÖVNINGSBASSÄNG + DJUNGEL KL18.30
Simföreningen bedriver här undervisning fram till kl 18.30.
RESPEKTERA DETTA.

Anmäl Dig till Badhusansvarig, som för närvarolista, vid bordet mot parkeringen, på samma plan som kassan.

 

Klubbens badtider:

<klicka på länken för att komma till kalender> och välj kategori “Tider Badhuset”

 

.