Årsmöte Gammelbacka Bryggeri

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021

Karlskoga Sportdykarklubb

Torsdag 14 oktober 2021 kl. 18.30 på Gammelbacka Bryggeri
Styrelsen samlas kl. 18.00.
Efter mötet har den nytillträdda styrelsen ett kort konstituerande möte.

 

Middag: ca 20.00.

Meny: Filé buffé
Fläskfilé, kycklingfilé och rökt lax, stekt potatis och potatisgratäng serveras med bea, Tzatziki, citron aioli, hollandaise, sallad, bröd och ost.
Veganska/Vegetariska alternativ meddelas vid anmälan.

Kostnad 100 kr/person + dryck. Betalning sker på plats.

Anmälan till Jan Haglund på mail janhaglund@hotmail.com eller  0739565686 senast 10/10.

Välkomna

 

 

Dagordning vid Karlskoga Sportdykarklubb årsmöte 14/10 2021 18.30 på Gammelbacka bryggeri, Karlskoga.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista för mötet
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare (2 st.) att tillsammans med
  mötesordförande justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastläggande av verksamhetsplan och aktivitetslista för kommande verksamhetsår
 11. Behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val, för en tid av två år med halva antalet vartannat år, av styrelseledamöter:
  a1) ordförande
  a2) övriga styrelseledamöter, 6st

  Styrelsen utser vid konstituerande sammanträde vice ordförande, sekreterare, kassör, materialsamordnare, utbildningssamordnare och ungdomssamordnare.

a3) suppleanter minst 2 st.

 

 1. b) Revisorer (2 st.) och revisorssuppleant. Här får inte någon av styrelsens ledamöter
  eller suppleanter ingå.
 2. c) Valberedning, sammankallande samt minst 2 ytterligare personer.

 

 1. Presentation av valberedningens rekommendation till styrelsen, av befattningsinnehavare. Kan ändras beroende av aktuell verksamhetsplan och aktivitetslista.
 2. a) övriga materialförvaltare
 3. b) klubbsäkerhetsansvarig
 4. c) bidragsansvarig
 5. d) badhusansvariga, sammankallande) plus övriga
 6. e) föreningssamverkan badhuset
 7. f) stug-tomte/brandskyddsansvarig
 8. g) lägeransvariga
 9. Motioner och andra ärenden.
 10. Övriga frågor framförda under mötet

Beslut om fråga av större ekonomiska betydelse får fattas om den finns med i kallelsen till möte.

INFO stadgar:

 • 15 # 2:a stycket: Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Är årsmötet fastlagt i årets aktivitetslista för klubben, gäller detta som kallelse….
 • 17 Rösträtt, medlem som betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på mötet.
  Förslag, framförda vid årsmötet under Övriga frågor hänskjuts, i förekommande fall, till styrelsen för behandling.

Lämna ett svar